Şişli escort Mecidiyeköy escort Taksim escort Beşiktaş escort Fatih escort Çapa escort Etiler escort Ortaköy escort Nişantaşı escort Levent escort Fındıkzade escort Aksaray escort Beyoğlu escort Kağıthane escort Zeytinburnu escort Sarıyer escort Maslak escort Bayrampaşa escort escort berlin dubai escorts porno izle seks hikayeleri sex hikayeleri seks izle spotify link kısaltma istanbul escort ataşehir escort şişli escort merter escort maslak escort taksim escort istanbul escort

Mali Destek Programında kar amacı güden kurumlara 4,2 Milyon TL kaynak aktarılacaktır | MySivas.Com Sivas Haberleri
reklam
reklam

Mali Destek Programında kar amacı güden kurumlara 4,2 Milyon TL kaynak aktarılacaktır | MySivas.Com Sivas HaberleriMySivas.Com Sivas Haberleri

19 Ağustos 2022 - 02:02

Mali Destek Programında kar amacı güden kurumlara 4,2 Milyon TL kaynak aktarılacaktır

Son Güncelleme :

26 Eylül 2016 - 15:12

52 kez okundu
reklam
Mali Destek Programında kar amacı güden kurumlara 4,2 Milyon TL kaynak aktarılacaktır
reklam

2016 yılı mali destek programları sonuçları bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası ilan edilecektir.

Gelişen Sanayi Mali Destek Programı kapsamında kar amacı güden kurumlardan 193, kar amacı gütmeyen kurumlardan ise 16 olmak üzere 209; Mikro İşletmeler Mali Destek Programı kapsamında 30; Turizmi Geliştirme Mali Destek Programı kapsamında kar amacı gütmeyen kurumlardan 40, kar amacı güden kurumlardan 6 olmak üzere 46; Kentsel ve Sosyal Altyapı Mali Destek Programı kapsamında ise 77 başvuru olmak üzere toplam 362 proje başvurusu teslim alınmıştır.

“ Gelişen Sanayi”  Mali Destek Programında kar amacı güden kurumlara 4,2 Milyon TL kaynak aktarılacaktır. Yapılacak olan eş-finansman ve destek aktarımları sonucu Bölgemize 8,7 milyon TL yatırım kazandırılmış olacaktır. Sadece bölgemizde kurulu mikro işletmelerin başvuru sahibi olabildiği “ Mikro İşletmeler” Mali destek Programı ile 747 Bin TL kaynak aktarımı ile 1,6 milyon TL yatırım mikro KOBİ’ler tarafından yapılmış olacaktır. “Turizmi Geliştirme” programında ise kar amacı güden kurumlara 160.000 TL kaynak aktarımı ile 330.000 TL yatırım sağlanmış olacaktır.

Kar amacı gütmeyen kurumlara yönelik ilan edilen Turizmi Geliştirme, Gelişen Sanayi ile Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programları ile 12 milyon TL kaynak aktarılacaktır. Eş-finansmanlar ile beraber toplamda 22 milyon TL üzerinde yatırım turizm, sosyal ve sanayi altyapısı kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla Bölgemize kazandırılmış olacaktır.

Değerli Basın Mensupları,

Kayseri’de Ar-Ge Merkezi sayısını artırmak için yaptığımız çalışmada birçok firma ile birebir görüşmeler yapılmış ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Ar-Ge Merkezi Başvurusu yapabilecek potansiyel firmalar belirlenmiştir. Şu anda 3 firma ile Ar-Ge Merkezi çalışmalarına devam edilmektedir

ORAN ve KOSGEB Kayseri, Sivas ve Yozgat İl Müdürlüklerinin işbirliğinde yürütülen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri hedeflenen sayıya ulaşmıştır. Ekim 2016 başı itibarıyla 8.300 kişiye eğitim verilmiş olunacaktır. KOSGEB birimleri dâhil Türkiye’de 1 yıl içinde bu kadar yüksek sayıda Girişimcilik Eğitimi verilmemiştir. Özellikle, Yozgat Girişimcilik Eğitimlerinde Türkiye’de ilk sıraya (nüfusa oranla) yükselmiştir.

2016 yılı mali destek programlarının sonuçlarının Bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Karar No               : 670

               Konusu                   : 2016 yılı Mali Destek Programı TR72/16/GS1 Referans No’lu Gelişen Sanayi Mali Destek Programı Destek Tutarı Revizyonu ve Yedek Listeye Yer Verilmemesi

Karar                      : 2016 yılı teklif çağrısı başlangıcında 6.000.000 TL olarak belirlenen TR72/16/GS1 Referans No’lu Gelişen Sanayi Mali Destek Programı (Kar Amacı Güden) kapsamında verilmesi öngörülen olan toplam destek tutarının, projeler üzerinde yapılan değerlendirmeler neticesinde 4.199.916,67 olarak revize edilmesine; aşağıda yer alan proje başvurularının asil listeden çıkartılmasına ve bu program dâhilinde sadece asil listeye yer verilerek yedek listede hiçbir projeye yer verilmemesine,

 

 

Karar No               : 671

Konusu                                : 2016 YılıMali Destek Programları Arasında Bütçe Aktarımı

Karar                     :2016 Yılı Mali Destek Programlarından olan kar amacı güden kurumların başvuru sahibi olduğu TR72/16/GS1 referans no’luGelişen Sanayi Mali Destek Programının 6 milyon TL’lik toplam bütçesinden artan 1.800.083,33TL’lik miktarıntamamının; TR72/16/MİKRO referans no’luMikro İşletmeler Mali Destek Programının 2 milyon TL’lik toplam bütçesinden artan 1.252.095,96 TL’lik miktarın 370.394,13 TL’sininkar amacı gütmeyen kurumların başvuru sahibi olabildiği TR72/16/KSA referans no’luKentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programına aktarılmasına ve bu program için toplam bütçenin 6.170.477,46 TL olmasına;

 

TR72/16/MİKRO referans no’luMikro İşletmeler Mali Destek Programından kalan artan miktar olan 881.701,83 TL’lik miktarın; TR72/16/TRZM1 referans no’lu Turizmi Geliştirme(Kar Amacı Güden) Mali Destek Programının 1 milyon TL’lik toplam bütçesinden artan 839.977,71 TL’nin tamamının; TR72/16/GS2 referans no’lu Gelişen Sanayi Mali Destek Programının(Kar Amacı Gütmeyen) 2,5 milyon TL’lik toplam bütçesinden artan 20.243,36 TL’nin tamamının kar amacı gütmeyen kurumların başvuru sahibi olabildiği TR72/16/TRZM2 referans no’luTurizmi Geliştirme Mali Destek Programına aktarılmasına; yapılan bütçe revizyonları ve projeler üzerinde değerlendirmeler neticesinde TR72/16/TRZM2 referans no’lu Turizmi Geliştirme Mali Destek Programına 37.056,77 TL ilave kaynak eklenerek bu program için toplam bütçenin 3.278.979,67 TL olmasına;

 

 

Karar No               : 672

Konusu                                : 2016 YılıMali Destek Programları Asil ve Yedek Listelerin Onayı

Karar                     :2016 yılı “Gelişen Sanayi” , “ Mikro İşletmeler”, “ Sosyal  ve Kentsel Altyapıyı İyileştirme” ile “Turizmi Geliştirme” mali destek programlarına ilişkin ekte yer alan asil ve varsa yedek listelerin onaylanmasına,

 

 

 

 

 

 

 

Karar No               :673

Konusu                  : 2016 yılı Mali Destek Programları Başarılı Başvuru Sahipleri ile Sözleşme İmzalama ve Uygulama

Karar                      : Ajans 2016 yılı “Gelişen Sanayi” , “ Mikro İşletmeler”, “ Sosyal ve Kentsel Altyapıyı İyileştirme” ile “Turizmi Geliştirme” mali destek programları kapsamında mali destek almaya hak kazanan başarılı başvuru sahipleri ile destek sözleşmesi ve değişikliklerinin imzalanması, ödemelerin yapılması ve süreçteki diğer tüm faaliyet ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda Ajansı temsil ve ilzama Ajans Genel Sekreterinin yetkili kılınmasına;

 

Karar No               :674

Konusu                 : 2016 yılı Mali Destek Programları Kapsamında İlgili Yararlanıcılardan KOBİ Beyanı İstenmesi

Karar                      : 2016 yılı Mali Destek Programları kapsamında Asil veya Yedek kesin listede yer alarak sözleşme imzalamaya davet edilen başarılı başvuru sahiplerinden Ajans Genel Sekreterliğince talep edilmesi uygun görülenlerden, sözleşme imzalanması aşamasında Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanmış KOBİ Beyanı talep edilmesine, ilgili başarılı başvuru sahipleri tarafından bu beyanın sunulamaması durumunda söz konusu başarılı başvuru sahipleri ile sözleşme imzalanmamasına;

Karar No               :675

Konusu                  : 2016 yılı Mali Destek Programları Kapsamında Başarılı Başvuru Sahiplerinden Haciz Beyanı Alınması

Karar                      :Ajanstan 2016 yılı Mali Destek Programları kapsamında mali destek almaya hak kazanan başarılı başvuru sahiplerinden sözleşme aşamasında istenen ve haklarında herhangi bir nedenle kesinleşmiş bir haciz işlemi bulunmadığını gösteren belgeye istinaden ilgili başarılı başvuru sahiplerinin bu konuda Ajansa sunacakları imzalı beyanlarının yeterli kabul edilmesine;

 

Karar No               :676

Konusu                  : Kurum Katkı Payları ve Kurum Beyanları

Karar                      : Ajans 2016 yılı mali destek programları kapsamında teklif çağrısına çıkılan “Gelişen Sanayi”, “ Turizmi Geliştirme” ile “ Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi” mali destek programları kapsamında Ajansa proje başvurusunda bulunan ilgili başarılı başvuru sahiplerinin 5449 sayılı kanunun 19. maddesinin  (d)  ve  (e)  bentlerinde belirtilen kurum katkı paylarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri hususunda kurumların kendi beyan ettikleri tutarları, eğer beyanda bulunmazlar ise Ajans muhasebe kayıtlarındaki tutarları Ajans hesabına yatırmaları durumunda yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılmalarına ve ilgili yararlanıcı ile sözleşme imzalamasında bir sakınca bulunmamasına;

 

Karar No               :677

Konusu                  :2016 Yılı Mali Destek Programları Kapsamında Bir Başvuru Sahibinin Sözleşme İmzalama Sayısı

Karar                      :Ajans 2016 yılı mali destek programları kapsamında teklif çağrısına çıkılan “Gelişen Sanayi”, “ Turizmi Geliştirme”, “ Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi” ile “ Mikro İşletmeler” mali destek programları kapsamında teklif çağrıları bütününde asil ya da yedek listede bir ya da iki proje başvurusu bulunan başvuru sahiplerinin diğer başvurularının; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 10.Madde 1. Fıkrasında yer alan “ aynı takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında bir başvuru sahibi, ilgili ajansa tek başına en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve ilgili Ajans bunlardan en fazla iki tanesine mali destek sağlayabilir. ” hükmüne göre asil ve yedek listeden çıkarılmasına,

 

 

 

 

 

 

Karar No               :678

Konusu                                :Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuruları Başarısız Teklifler

Karar                     :2016 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında, Ajansa başvurusu kabul edilerek değerlendirmesi yapılan faaliyet tekliflerinden teknik ve mali değerlendirme neticesinde yeterli puanı alamayan aşağıda belirtilen faaliyet teklifinin başarısız bulunmasına,

 

Sıra No Referans No Başvuru Sahibi Faaliyetin Adı Toplam Bütçe Ajans’tan Talep Edilen Destek Oranı Nihai Puan
1 TR72/16/DFD/017 Kayseri Kadınlar Derneği Hayat Avuçlarımda 69.892,20 TL %100 38,5

 

Karar No               :679

Konusu                                : Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuruları Başarılı Teklifler

Karar                     :2016 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında Ajansa başvurusu kabul edilerek değerlendirmesi yapılan faaliyet tekliflerinden teknik ve mali değerlendirme neticesinde 70 puan ve üzerinde alan aşağıda sunulan faaliyet tekliflerinin tablodaki destek tutarı bütçesine göre desteklenmesine,

 

Sıra No Referans No Başvuru Sahibi Faaliyetin Adı Toplam Bütçe Toplam Revize Bütçe Ajans’tan Talep Edilen Destek Oranı Nihai Puan
1 TR72/16/DFD/018 Sorgun Ticaret Ve Sanayi Odası Sorgun’da Yatırım Yapılabilecek Alanların Belirlenmesi Projesi  66.825,00 TL 66.825,00 TL %100 70
2 TR72/16/DFD/019 Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğü Yozgat’ta Kırsal Turizmin Geliştirilmesi Stratejileri Projesi  84.799,80 TL 50.000 TL %100 72
3 TR72/16/DFD/020 Gemerek Köylere Hizmet Götürme Birliği Sızır Şelalesi 2023’e hazırlanıyor  83.835,06 TL 83.835,06 TL %100  

 

Karar No               :680

Konusu                                : 2016 Yılı Güdümlü Proje Konusu Ön Mutabakat Metni ve Ön Çalışma Raporunun Onayı

Karar                     :2016 yılı Çalışma Programında Proje Bilgi Formuna yer verilen, Erciyes Üniversitesi’nin başvuru sahibi olduğu “ Erciyes Kordon Kanı ve Doku Bankası” güdümlü proje başvurusuna ait Ön Mutabakat Metni ve Ön Çalışma Raporunun onaylanmasına ve Başvuru Sahibi Kurum’dan proje başvuru formu ve ekleri ile beraber projeye ilişkin uygulama projeleri, detaylı iş planları, fizibilite, işletme modeli ve eş-finansman temini ile işbirliği esaslarına ilişkin taahhütnamelerin talep edilmesine ve proje başvurusunun Ajansa teslimi için yüz seksen gün süre tanınmasına,

 

Karar No               : 681

Konusu                  : Sivas Valiliği ile Ajans Arasında İşbirliği Protokolü

Karar                      :TR72 Bölgesi’nin tarihi ve kültürel değerlerinin gelecek nesillere aktarılması ve ortak mirasımızın yaşatılması amacıyla “Kadı Burhaneddin Yılı” etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek Sivas’ın tanıtımı ile ilgili çocuk kitapları basımı, Sivas’ın önemli şahsiyetleri ile ilgili kitapların basımı ve Sivas tanıtım rehberinin tasarım ve basımı ile birlikte, 15 Temmuz darbe girişimi ile alakalı kitapçığın hazırlanması, fotoğrafların basımı ve dağıtımı konularının işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla Sivas Valiliği ve Ajans arasında işbirliği protokolü imzalanması hususunda Ajans Yönetim Kurulu Başkanı’na yetki verilmesine,

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar No               : 682

Konusu                  : Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası ile Eğitim Faaliyetleri Düzenlenmesi Hakkında İşbirliği Protokolü

Karar                      : Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası ile Ajans arasında ortak eğitimler düzenlenmesi; Risk Yönetimi Eğitimi, Fayda Maliyet Analizi Eğitimi ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi olmak üzere toplamda 400 kişiye yönelik olarak Boğazlıyan, Sarıkaya, Çandır, Çayıralan ve Yenifakılı ilçelerinde gerçekleşecek eğitimlerin ORAN Akademi kapsamında desteklenmesi konusunda protokol imzalanmasına, bu çerçevede doğrudan temin sınırları içerisinde yapılacak ödemeler hususunda Ajans Yönetim Kurulu Başkanına yetki verilmesine,

 

Karar                      :683

Konusu                  :Yozgat Valiliği ile Eğitim Düzenlenmesi Hakkında İşbirliği Protokolü

Karar                      :Yozgat Valiliği ile Ajans arasında ortak eğitimler düzenlenmesi; Yozgat ilinde yaşayan dezavantajlı bireylere yönelik gerçekleştirilecek, toplamda 1022 kişinin faydalanacağı “Kişisel Gelişim ve Değerler” Eğitiminin ORAN Akademi kapsamında desteklenmesi konusunda protokol imzalanmasına, bu çerçevede doğrudan temin sınırları içerisinde yapılacak ödemeler hususunda Ajans Yönetim Kurulu Başkanına yetki verilmesine,

 

Karar                      :684

Konusu                  :Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile Eğitim Düzenlenmesi Hakkında İşbirliği Protokolü

Karar                      :Yozgat Serbest Muhasebeci Malı Müşavirler Odası ile Ajans arasında ortak eğitimler düzenlenmesi; Ekonomi Bakanlığı Yatırım Teşvik Mevzuatı (Bölgesel Teşvik) ve E-Uygulamalar konularındaki eğitimlerin ORAN Akademi kapsamında desteklenmesi konusunda protokol imzalanmasına, bu çerçevede doğrudan temin sınırları içerisinde yapılacak ödemeler hususunda Ajans Yönetim Kurulu Başkanına yetki verilmesine,

 

Karar No              : 685

Konusu                  :Yozgat Belediye Başkanlığı ile Tanıtım Faaliyetleri Düzenlenmesi Hakkında İşbirliğİ Protokolü

Karar                    : Yozgat ilimizin ve yatırım ortamının Ulusal ve Uluslararası ortamda tanıtımı için Ajans ile Yozgat Belediye Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalanmasına, bu çerçevede doğrudan temin sınırları içerisinde yapılacak ödemeler hususunda Ajans Yönetim Kurulu Başkanına yetki verilmesine,

 

 

Karar No               : 686

Konusu                  : Cumhuriyet Üniversitesi ile Hayvansal Atıkların Geri Dönüşümüne Yönelik Fizibilite ve

                                 Yatırım Uygunluk Çalışmasına Yönelik İşbirliği Protokolü

Karar                    :  TR72 Bölgesi genelinde hayvansal atıkların geri dönüşümüne yönelik fizibilite yapılması ve

Yapılacak olan çalışmanın yatırımcılara sunumu amacıyla Cumhuriyet Üniversitesi ile doğrudan temin sınırları içerisinde yapılacak olan protokol için Ajans Yönetim Kurulu Başkanına yetki verilmesine,

Sivas Valisi ve Oran Yönetim Kurulu Başkanı

    Davut Gül                                          

 

 

 

 

 

reklam

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
reklam
reklam