bsr lichtenberg

replica rolex watches

Şişli escort Mecidiyeköy escort Taksim escort Beşiktaş escort Fatih escort Çapa escort Etiler escort Ortaköy escort Nişantaşı escort Levent escort Fındıkzade escort Aksaray escort Beyoğlu escort Kağıthane escort Zeytinburnu escort Sarıyer escort Maslak escort Bayrampaşa escort escort berlin dubai escorts porno izle seks hikayeleri sex hikayeleri seks izle spotify link kısaltma

Optisyenler ve gözlükçüler neden Sağlık mesleği ve Sağlık meslek mensubu olarak sınıflandırılmıştır | MySivas.Com Sivas Haberleri
reklam
reklam

Optisyenler ve gözlükçüler neden Sağlık mesleği ve Sağlık meslek mensubu olarak sınıflandırılmıştır | MySivas.Com Sivas HaberleriMySivas.Com Sivas Haberleri

20 Ocak 2022 - 04:14

Optisyenler ve gözlükçüler neden Sağlık mesleği ve Sağlık meslek mensubu olarak sınıflandırılmıştır

Son Güncelleme :

16 Mart 2021 - 18:59

3.507 kez okundu
reklam
Optisyenler ve gözlükçüler neden Sağlık mesleği ve Sağlık meslek mensubu olarak sınıflandırılmıştır
reklam

Hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, OPTİSYEN, Sağlık meslekleri ve sağlık meslek mensuplarıdır.

TÜM SAĞLIK MESLEKLERİNİN ORTAK PAYDASI VE ÖZELLİĞİ”,İNSAN VE TOPLUM SAĞLIĞI” İLE İLGİLİ OLMALARIDIR. (Özel meslek kanunumuzun amaç bölümünde toplumun ve fertlerin sağlığının korunmasından yasal olarak sorumlu ve görevli kılınmışız. Sadece bu cümle bile sağlık mesleği mensubu olarak sınıflandırılmamız için yeterlidir. 

Özel meslek kanunumuz var. Sağlık Bakanlığının gözetim ve denetiminde faaliyet sürdürüyoruz. Sattığımız ürünler ilaç ve tedavi kapsamında değerlendirilen hekim reçetesi ile satılan geri ödeme sisteminde bulunan tıbbi cihazdır. Meslektaşlarımız Escort bayan mesleki kalifikasyonunu Üniversitelerde eğitimle elde etmektedir. Anayasanın 135. Maddesine göre kurulmuş AB ülkelerinde bulunmaya Odalar ve Birliği mevcuttur.

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK   

22mart 2014 tarih ve 29007 sayılı Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının iş ve görev tanımlarına dair yönetmeliğin Tanımlar madde 4, ikinci fıkrasında

b) Sağlık meslek, Tabip, Diş tabibi, eczacı, hemşire, ebe ve OPTİSYEN ile 1219 sayılı kanunun ek 13’üncümaddesindeki tanımlanan diğer meslek mensuplarını, şeklinde tanımlanmış ve Sağlık mesleği mensubu olarak sınıflandırılmıştır. Ayrıca 5193 sayılı ohk özel meslek kanununun amaç bölümünde toplumun ve fertlerin sağlığının korunmasından sorumlu ve görevli tutulmuşlardır. Pandemi gibi olağan üstü durumlarda en ön cephede canları pahasına kesintisiz sağlık hizmeti sunma sorumluluğumuzda bulunmaktadır.

SAĞLIK MESLEKMENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİĞE GÖRE;  

OPTİSYEN –GÖZLÜKÇÜLERİN SORUMLULUKLARI  

Benzeri görev ve sorumlulukların “Sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve görev tanımlarına dair yönetmeliğin “ 5 maddesinde yer aldığı görülmektedir. Bu sorumluluklardan tüm sağlık meslek mensupları sorumlu olduğu gibi OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLERDE sorumludur.

MADDE 5 – (1) Sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensupları;

a)Görevlerini, almış oldukları eğitim ve kazanmış oldukları bilgi ve beceriler doğrultusunda, verimlilik ve kalite gereklerine uygun, diğer çalışanlar ile birlikte ekip anlayışı içerisinde, multidisipliner yaklaşımla ve sağlık hizmeti sunumunun devamlılığı esasına bağlı olarak yapar.(Ekip hizmeti anlayışıyla çalışma sorumluluğu)

b) Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kurulunun belirlediği sağlık mesleği etik Ankara escort ilkelerine uyar. Hasta haklarını gözetir, hastalarla ve yasal temsilcileriyle etik kurallara aykırı sözlü veya yazılı anlaşma yapamaz

(Açıklama, Hasta haklarına ve diğer yasal mevzuata uygun hareket etme sorumluluğu, Meslek etik ve deontolojisine(TOGB tarafından hazırlanmaktadır. Yapılacak ilk büyük kongrede onaylanacaktır. Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kurulunun belirlediği sağlık mesleği etik ilkeleri (aşağıda sunulmuştur) uygun hareket etme sorumluluğu.

c) Yanıltıcı, talep artırıcı ve kendilerini övücü tanıtım yapamaz, kampanya düzenleyemez ve hiçbir şekilde reklam yapamaz. Sadece isim, unvan, dal ve adreslerini tanıtabilirler.

Yanıltıcı talep artırıcı kendilerini övücü tanıtım yapamaz, Göz hekimi reçetesi ile satışı uygulaması yapılan, geri ödeme kapsamında olan tıbbi cihazlar için, kampanya düzenleyemez ve hiçbir şekilde reklamını yapamaz.

Optisyenlik müesseselerinde göz hekimi reçetesi ile satışı uygulaması yapılan geri ödeme kapsamındaki cihazların, tüketiciye hitaben hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı reklamının yapılması yasaktır. Her türlü uzaktan iletişim araçları ile satışını yapamaz.

Cihazların çekiliş, şans oyunları ve benzeri araçlarla reklamı yapılamaz.

c-Meslek deontolojisine, Meslek etik kurallarına uygun davranma sorumluluğu

ç) Mesleğiyle ilgili eğitim, bilimsel etkinlik, danışmanlık, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılır. Kurumda eğitim amacıyla bulunan öğrencilerin eğitimine destek verir. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi faaliyetlerine katılır, destek verir.

(Araştırmacılık, eğitmenlik, liderlik etme sorumluluğu )

d) Görevlerini yürütürken kendilerinin ve diğer sağlık meslek mensuplarının mesleki saygınlığını zedeleyecek davranışlardan kaçınır.(Meslek saygınlığını, ideallerini koruma sorumluluğu )

e) Toplumu ve bireyleri, sağlığı ile ilgili yanlış yönlendirebilecek ifade ve davranışlardan kaçınır.(Kanıta dayalı hizmet sunma sorumluluğu )

f) Topluma karşı etik sorumluluk anlayışına uygun olmayan Escort Kayseri davranış ile sözlü ve yazılı ifadelerden kaçınır.(Örnek etik davranışlar sergileme sorumluluğu)

g) Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak amacıyla; güvenli çalışma ortamının sağlanması ve sürdürülebilirliği ile muhtemel risklerin giderilmesine yönelik uygulamaları yapar veya yapılmasını sağlar. Mesleki risklere karşı kişisel korunma tedbirlerini alır veya alınmasını sağlar.(İş kanununa, İş sağlığı ve güvenliği önlemleri alma sorumluluğu )

ğ) Görevi ile ilgili kayıtları tutar.(Kayıt tutma, kanıt sunma sorumluluğu)

h) Yetkili kişilerce acil sağlık hizmeti ulaşana kadar almış olduğu eğitim doğrultusunda ilk yardım gereklerini yerine getirir.

ı) Mesleki uygulamalar sırasında edindiği kişisel verileri ve sağlık ile ilgili özel bilgileri, ilgili mevzuat gereği rapor düzenleme ve hastanın ya da diğer kişilerin hayati tehlikesi söz konusu olduğu durumlar hariç, muhafaza eder ve üçüncü kişilerin eline geçmemesi için gerekli tedbirleri alır.

(Kişisel verileri koruma ve sır saklama sorumluluğu)Resmi Gazete, 22 Mayıs 2014tarih,sayı:29007)

***

YUKARIDA DETAYLI AÇIKLANAN OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLERİN BU SORUMLULUKLARINI ŞÖYLE ÖZETLEYEBİLİRİZ.  

Ekip Hizmeti ile çalışma sorumluluğu

Meslek deontolojisine, meslek etiği ilke ve kurallarına, hasta hakları ve diğer yasal mevzuata uygun hareket etme sorumluluğu

Araştırmacılık, eğitmenlik, liderlik etme sorumluluğu

Kanıta dayalı hizmet sunma sorumluluğu

Örnek etik davranışlar sergileme sorumluluğu

İş kanununa iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alma sorumluluğu

Kayıt tutma, kanıt tutma sorumluluğu

Acil ilk yardımda bulunma sorumluluğu

Kişisel verileri koruma ve sır saklama sorumluluğu

Sağlık meslek mensuplarının unvanlara göre iş ve görev tanımları Ek 1’de düzenlenmiştir.

Optisyen

a) Uzman tabip tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarının, her türlü lenslerin, optik görme gereçlerinin ve gözlük çerçevelerinin hastaya sunulmasını sağlar.

b) Standartlara uygun olarak gözlük montajı yapar, onarır, tespitini sağlar ve kişinin kullanımına uygun haline getirir.

c) Optik gereç kullanıcılarına ve hastalara ait kayıtları tutar ve gerektiğinde ilgili kurumlara verir.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19696…

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ETİK KOMİSYONU  

Sağlık Etiği

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İÇİN TEMEL ETİK İLKELER 

Sağlık meslekleri; hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, OPTİSYEN ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da belirtilen tüm meslekleri kapsamaktadır.

OPTİSYEN GÖZLÜKÇÜLER İÇİN TEMEL ETİK İLKELER  

Hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, OPTİSYEN, Sağlık meslekleri ve sağlık meslek mensuplarıdır. Bu sağlık mesleklerinin ortak özelliği “İNSAN VE TOPLUM SAĞLIĞI İLGİLİ OLMALARI BU MESLERİN ORTAK ÖZELLİĞİ OLMASIDIR.

İnsan ve toplum sağlığı ile ilgili olmaları bu mesleklerin ortak özelliğidir.

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin verdiği yetkiye dayanarak Sağlık Meslekleri Kurulu’nun belirlediği etik ilkelerin amacı; Türkiye’de meslek icra yetkisine sahip sağlık meslek mensuplarının meslek icrası sırasında hastalarıyla, toplumla ve meslektaşlarıyla ilişkilerini belirleyen tutum, davranış ve eylem biçimlerini ortaya koymaktır. Etik ilkeler belirlenirken toplumun değer yargıları, ulusal ve uluslararası insan hakları ve etik belgeleri ile meslek örgütlerinin etik çalışmaları göz önünde bulundurulmuştur.

Bu ilkelerin, mesleki ve toplumsal gelişimle birlikte değişebilir olduğu dikkatten uzak tutulmamalıdır.

Sağlık meslek mensubu;

1. Bireylerin ve toplumun sağlığını birinci önceliği sayar

• Öncelikle zarar vermeme ilkesine uyar.

• Sağlık hizmeti sunarken, aldığı eğitim ve edindiği deneyim ile sahip olduğu bilgi, beceri ve imkânlarının tamamını kullanarak en iyi ve faydalı olacak şekilde planlama ve uygulama yapar.

2. Daima en üst düzeyde hizmet vermeye gayret eder

3. Hizmet verdiği bireylerin kişilik haklarına ve mahremiyetine saygı gösterir

• Hastanın kendi sağlığı ile ilgili kararı kendisinin vermesi hakkına saygı duyar. Bunun için hastaya, sağlık durumu hakkında, hastanın kültürel, toplumsal ve ruhsal durumuna özen göstererek doğru ve yeterli bilgilendirme yapar.

• Hastanın; ırkı, etnik kökeni, kültürü, politik görüşü, dini, inancı, mesleği, sosyal durumu, medeni hali, cinsiyeti, yaş ve sağlık durumu, doğduğu yer, yaşam tarzı, zihinsel ya da fiziksel yeteneği, ekonomik konumu ya da diğer tutumları temelinde ayrımcılık yapmaz.

• Mevcut kaynakların dağıtımını; birey, grup veya toplulukların gereksinimlerini dikkate alarak, hakkaniyet, adalet, eşitlik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde yapar.

• Hastanın sağlık durumu, tanısı, hastalığın seyri ve tedavisi hakkındaki tüm tanımlanabilen bilgiler ile diğer tüm kişisel bilgileri, ölümünden sonra bile gizli tutar. Aynı zamanda, sağlık hizmeti alanların bilgi, beden ve düşünce mahremiyetine saygı gösterir.

4. Mesleğini meşruiyet ve dürüstlük çerçevesinde uygular

• Sağlık hizmetini, almış olduğu eğitim, edindiği bilgi, deneyim ve bilimsel görüşler doğrultusunda sosyokültürel değerleri dikkate alarak yürütür.

Bireye ve topluma karşı dürüst davranır, aldatıcı olmaz.

• Sağlık hizmet sunumunda; birey ve toplumu, bilimsel araştırma veya eğitim faaliyetleri ile belli bir uygulamayı kişi ya da kuruma yönlendirme yoluyla çıkar aracı olarak kullanmaz.

20. Bölge Kuzeydoğu Optisyen- Gözlükçüler Odası Başkanı – Taylan KÜÇÜKER

reklam

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
reklam
reklam