bsr lichtenberg

Şişli escort Mecidiyeköy escort Taksim escort Beşiktaş escort Fatih escort Çapa escort Etiler escort Ortaköy escort Nişantaşı escort Levent escort Fındıkzade escort Aksaray escort Beyoğlu escort Kağıthane escort Zeytinburnu escort Sarıyer escort Maslak escort Bayrampaşa escort escort berlin dubai escorts porno izle seks hikayeleri sex hikayeleri seks izle spotify link kısaltma

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN | MySivas.Com Sivas Haberleri
reklam
reklam

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN | MySivas.Com Sivas HaberleriMySivas.Com Sivas Haberleri

7 Aralık 2021 - 05:34

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Son Güncelleme :

23 Eylül 2016 - 17:48

43 kez okundu
reklam
SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
reklam

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda blok ve daire noları yazılı gayrimenkuller (Daire); Belediye Encümeninin 20/09/2016 tarih ve 2038 sayılı kararına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince şartnamesi dahilinde muhammen bedel üzerinden Açık Artırma usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.

          İhalesi; 11 Ekim 2016 Salı günü saat 10:00 ‘da başlamak üzere her 2 dakikada bir Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50,00.TL bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30’a kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);

  • İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerinin gösterir belgenin ibrazı,
  • Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi imza sirküleri,
  • Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,
  • Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,
  • Geçici Teminatı ile Güvence bedelini karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri,
  • İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2016 yılı içersinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt belgesi(Faaliyet alanı ile ilgili),
  • İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir.

 

 

 

S.NO BLOK NO KAT NO DAİRE NO YÖN CEPHESİ MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) GÜVENCE BEDELİ(TL)
B BLOKLAR 2+1 OLUP;  67,78 M2 NET KULLANIM ALANLIDIR.
1 B1-1 ZEMİN 1 K-D 96.000,00 2.880,00 620,00
2 B1-1 ZEMİN 2 G-D 100.750,00 3.022,50 477,50
3 B1-1 ZEMİN 3 G-B 99.500,00 2.985,00 515,00
4 B1-1 1. KAT 4 K-B 98.300,00 2.949,00 551,00
5 B1-1 1. KAT 5 K-D 99.350,00 2.980,50 519,50
6 B1-1 2. KAT 8 K-B 100.750,00 3.022,50 477,50
7 B1-1 2. KAT 9 K-D 101.800,00 3.054,00 446,00
8 B1-1 2. KAT 10 G-D 106.500,00 3.195,00 305,00
9 B1-1 2. KAT 11 G-B 105.500,00 3.165,00 335,00
10 B1-1 3. KAT 12 K-B 102.500,00 3.075,00 425,00
11 B1-1 3. KAT 13 K-D 103.650,00 3.109,50 390,50
12 B1-1 3. KAT 14 G-D 108.500,00 3.255,00 245,00
13 B1-1 3. KAT 15 G-B 107.500,00 3.225,00 275,00
14 B1-1 4. KAT 16 K-B 104.500,00 3.135,00 365,00
15 B1-1 4. KAT 17 K-D 105.500,00 3.165,00 335,00
16 B1-1 4. KAT 18 G-D 110.500,00 3.315,00 185,00
17 B1-1 4. KAT 19 G-B 109.500,00 3.285,00 215,00
18 B1-1 5. KAT 20 K-B 105.500,00 3.165,00 335,00
19 B1-1 5. KAT 21 K-D 106.500,00 3.195,00 305,00
20 B1-1 5. KAT 22 G-D 111.500,00 3.345,00 155,00
21 B1-1 5. KAT 23 G-B 110.500,00 3.315,00 185,00
22 B1-1 6. KAT 24 K-B 106.000,00 3.180,00 320,00
23 B1-1 6. KAT 25 K-D 107.000,00 3.210,00 290,00
24 B1-1 6. KAT 26 G-D 111.500,00 3.345,00 155,00
25 B1-1 6. KAT 27 G-B 110.500,00 3.315,00 185,00
26 B1-1 7. KAT 28 K-B 105.000,00 3.150,00 350,00
27 B1-1 7. KAT 29 K-D 106.500,00 3.195,00 305,00
28 B1-1 7. KAT 30 G-D 111.000,00 3.330,00 170,00
29 B1-1 7. KAT 31 G-B 110.000,00 3.300,00 200,00
30 B1-1 8. KAT 32 K-B 105.000,00 3.150,00 350,00
31 B1-1 8. KAT 33 K-D 106.000,00 3.180,00 320,00
32 B1-1 8. KAT 34 G-D 110.500,00 3.315,00 185,00
33 B1-1 8. KAT 35 G-B 109.500,00 3.285,00 215,00
34 B1-1 9. KAT 36 K-B 104.000,00 3.120,00 380,00
35 B1-1 9. KAT 37 K-D 105.000,00 3.150,00 350,00
36 B1-1 9. KAT 38 G-D 110.000,00 3.300,00 200,00
37 B1-1 9. KAT 39 G-B 109.000,00 3.270,00 230,00
38 B1-1 10. KAT 40 K-B 103.500,00 3.105,00 395,00
39 B1-1 10. KAT 41 K-D 104.500,00 3.135,00 365,00
40 B1-1 10. KAT 42 G-D 109.000,00 3.270,00 230,00
41 B1-1 10. KAT 43 G-B 108.000,00 3.240,00 260,00
42 B1-1 11. KAT 44 K-B 102.000,00 3.060,00 440,00
43 B1-1 11. KAT 45 K-D 103.000,00 3.090,00 410,00
44 B1-1 11. KAT 46 G-D 108.000,00 3.240,00 260,00
45 B1-1 11. KAT 47 G-B 107.000,00 3.210,00 290,00
46 B1-9 ZEMİN 1 K-B 95.000,00 2.850,00 650,00
47 B1-9 ZEMİN 2 K-D 96.000,00 2.880,00 620,00
48 B1-9 ZEMİN 3 G-D 101.000,00 3.030,00 470,00
49 B1-9 1. KAT 4 G-B 103.000,00 3.090,00 410,00
50 B1-9 1. KAT 5 K-B 98.000,00 2.940,00 560,00
51 B1-9 1. KAT 6 K-D 99.000,00 2.970,00 530,00
52 B1-9 1. KAT 7 G-D 104.000,00 3.120,00 380,00
53 B1-9 2. KAT 8 G-B 105.500,00 3.165,00 335,00
54 B1-9 2. KAT 9 K-B 101.000,00 3.030,00 470,00
55 B1-9 2. KAT 10 K-D 102.000,00 3.060,00 440,00
56 B1-9 2. KAT 11 G-D 106.500,00 3.195,00 305,00
57 B1-9 3. KAT 12 G-B 107.000,00 3.210,00 290,00
58 B1-9 3. KAT 13 K-B 102.500,00 3.075,00 425,00
59 B1-9 3. KAT 14 K-D 103.500,00 3.105,00 395,00
60 B1-9 3. KAT 15 G-D 108.500,00 3.255,00 245,00
61 B1-9 4. KAT 16 G-B 109.000,00 3.270,00 230,00
62 B1-9 4. KAT 17 K-B 104.500,00 3.135,00 365,00
63 B1-9 4. KAT 18 K-D 105.500,00 3.165,00 335,00
64 B1-9 4. KAT 19 G-D 110.000,00 3.300,00 200,00
65 B1-9 5. KAT 20 G-B 110.000,00 3.300,00 200,00
66 B1-9 5. KAT 21 K-B 105.500,00 3.165,00 335,00
67 B1-9 5. KAT 22 K-D 106.500,00 3.195,00 305,00
68 B1-9 5. KAT 23 G-D 111.500,00 3.345,00 155,00
69 B1-9 6. KAT 24 G-B 110.500,00 3.315,00 185,00
70 B1-9 6. KAT 25 K-B 106.000,00 3.180,00 320,00
71 B1-9 6. KAT 26 K-D 107.000,00 3.210,00 290,00
72 B1-9 6. KAT 27 G-D 111.500,00 3.345,00 155,00
73 B1-9 7. KAT 28 G-B 110.000,00 3.300,00 200,00
74 B1-9 7. KAT 29 K-B 105.000,00 3.150,00 350,00
75 B1-9 7. KAT 30 K-D 106.000,00 3.180,00 320,00
76 B1-9 7. KAT 31 G-D 111.000,00 3.330,00 170,00
77 B1-9 8. KAT 32 G-B 109.000,00 3.270,00 230,00
78 B1-9 8. KAT 33 K-B 105.000,00 3.150,00 350,00
79 B1-9 8. KAT 34 K-D 106.000,00 3.180,00 320,00
80 B1-9 8. KAT 35 G-D 110.500,00 3.315,00 185,00
81 B1-9 9. KAT 36 G-B 109.000,00 3.270,00 230,00
82 B1-9 9. KAT 37 K-B 104.000,00 3.120,00 380,00
83 B1-9 9. KAT 38 K-D 105.000,00 3.150,00 350,00
84 B1-9 9. KAT 39 G-D 110.000,00 3.300,00 200,00
85 B1-9 10. KAT 40 G-B 108.000,00 3.240,00 260,00
86 B1-9 10. KAT 41 K-B 103.000,00 3.090,00 410,00
87 B1-9 10. KAT 42 K-D 104.500,00 3.135,00 365,00
88 B1-9 10. KAT 43 G-D 109.000,00 3.270,00 230,00
89 B1-9 11. KAT 44 G-B 107.000,00 3.210,00 290,00
90 B1-9 11. KAT 45 K-B 102.000,00 3.060,00 440,00
91 B1-9 11. KAT 46 K-D 103.000,00 3.090,00 410,00
92 B1-9 11. KAT 47 G-D 108.000,00 3.240,00 260,00
93 B1-10 ZEMİN 1 K-B 95.000,00 2.850,00 650,00
94 B1-10 ZEMİN 2 K-D 96.000,00 2.880,00 620,00
95 B1-10 ZEMİN 3 G-D 101.000,00 3.030,00 470,00
96 B1-10 1. KAT 4 G-B 103.000,00 3.090,00 410,00
97 B1-10 1. KAT 5 K-B 98.000,00 2.940,00 560,00
98 B1-10 1. KAT 6 K-D 99.000,00 2.970,00 530,00
99 B1-10 1. KAT 7 G-D 104.000,00 3.120,00 380,00
100 B1-10 2. KAT 8 G-B 105.500,00 3.165,00 335,00
101 B1-10 2. KAT 9 K-B 100.500,00 3.015,00 485,00
102 B1-10 2. KAT 10 K-D 102.000,00 3.060,00 440,00
103 B1-10 2. KAT 11 G-D 106.500,00 3.195,00 305,00
104 B1-10 3. KAT 12 G-B 107.000,00 3.210,00 290,00
105 B1-10 3. KAT 13 K-B 102.500,00 3.075,00 425,00
106 B1-10 3. KAT 14 K-D 103.500,00 3.105,00 395,00
107 B1-10 3. KAT 15 G-D 108.500,00 3.255,00 245,00
108 B1-10 4. KAT 16 G-B 109.000,00 3.270,00 230,00
109 B1-10 4. KAT 17 K-B 104.500,00 3.135,00 365,00
110 B1-10 4. KAT 18 K-D 105.500,00 3.165,00 335,00
111 B1-10 4. KAT 19 G-D 110.000,00 3.300,00 200,00
112 B1-10 5. KAT 20 G-B 110.000,00 3.300,00 200,00
113 B1-10 5. KAT 21 K-B 105.500,00 3.165,00 335,00
114 B1-10 5. KAT 22 K-D 106.500,00 3.195,00 305,00
115 B1-10 5. KAT 23 G-D 111.500,00 3.345,00 155,00
116 B1-10 6. KAT 24 G-B 110.500,00 3.315,00 185,00
117 B1-10 6. KAT 25 K-B 106.000,00 3.180,00 320,00
118 B1-10 6. KAT 26 K-D 107.000,00 3.210,00 290,00
119 B1-10 6. KAT 27 G-D 111.500,00 3.345,00 155,00
120 B1-10 7. KAT 28 G-B 110.000,00 3.300,00 200,00
121 B1-10 7. KAT 29 K-B 105.000,00 3.150,00 350,00
122 B1-10    7.KAT 30 K-D 106.000,00 3.180,00 320,00
123 B1-10 7. KAT 31 G-D 111.000,00 3.330,00 170,00
124 B1-10 8. KAT 32 G-B 109.500,00 3.285,00 215,00
125 B1-10 8. KAT 33 K-B 105.000,00 3.150,00 350,00
126 B1-10 8. KAT 34 K-D 106.000,00 3.180,00 320,00
127 B1-10 8. KAT 35 G-D 110.500,00 3.315,00 185,00
128 B1-10 9. KAT 36 G-B 109.000,00 3.270,00 230,00
129 B1-10 9. KAT 37 K-B 105.000,00 3.150,00 350,00
130 B1-10 9. KAT 38 K-D 105.000,00 3.150,00 350,00
131 B1-10 9. KAT 39 G-D 110.000,00 3.300,00 200,00
132 B1-10 10. KAT 40 G-B 108.000,00 3.240,00 260,00
133 B1-10 10. KAT 41 K-B 103.000,00 3.090,00 410,00
134 B1-10 10. KAT 42 K-D 104.500,00 3.135,00 365,00
135 B1-10 10. KAT 43 G-D 109.000,00 3.270,00 230,00
136 B1-10 11. KAT 44 G-B 107.000,00 3.210,00 290,00
137 B1-10 11. KAT 45 K-B 102.000,00 3.060,00 440,00
138 B1-10 11. KAT 46 K-D 103.000,00 3.090,00 410,00
139 B1-10 11. KAT 47 G-D 108.000,00 3.240,00 260,00
C BLOKLAR 3+1 OLUP; 114,19 M2 KULLANIM ALANLIDIR.
140 C2-1 ZEMİN 1 K-B 154.000,00 4.620,00 880,00
141 C2-1 ZEMİN 2 K-D 156.000,00 4.680,00 820,00
142 C2-1 ZEMİN 3 G-D 164.000,00 4.920,00 580,00
143 C2-1 1. KAT 4 G-B 168.000,00 5.040,00 460,00
144 C2-1 1. KAT 5 K-B 160.000,00 4.800,00 700,00
145 C2-1 1. KAT 6 K-D 162.000,00 4.860,00 640,00
146 C2-1 1. KAT 7 G-D 170.000,00 5.100,00 400,00
147 C2-1 2. KAT 8 G-B 172.000,00 5.160,00 340,00
148 C2-1 2. KAT 9 K-B 164.000,00 4.920,00 580,00
149 C2-1 2. KAT 10 K-D 166.000,00 4.980,00 520,00
150 C2-1 2. KAT 11 G-D 174.000,00 5.220,00 280,00
151 C2-1 3. KAT 12 G-B 175.000,00 5.250,00 250,00
152 C2-1 3. KAT 13 K-B 167.000,00 5.010,00 490,00
153 C2-1 3. KAT 14 K-D 169.000,00 5.070,00 430,00
154 C2-1 3. KAT 15 G-D 177.000,00 5.310,00 190,00
155 C2-1 4. KAT 16 G-B 178.500,00 5.355,00 145,00
156 C2-1 4. KAT 17 K-B 170.000,00 5.100,00 400,00
157 C2-1 4. KAT 18 K-D 172.000,00 5.160,00 340,00
158 C2-1 4. KAT 19 G-D 180.500,00 5.415,00 85,00
159 C2-1 5. KAT 20 G-B 180.000,00 5.400,00 100,00
160 C2-1 5. KAT 21 K-B 172.000,00 5.160,00 340,00
161 C2-1 5. KAT 22 K-D 173.500,00 5.205,00 295,00
162 C2-1 5. KAT 23 G-D 181.500,00 5.445,00 55,00
163 C2-1 6. KAT 24 G-B 179.000,00 5.370,00 130,00
164 C2-1 6. KAT 25 K-B 171.000,00 5.130,00 370,00
165 C2-1 6. KAT 26 K-D 172.500,00 5.175,00 325,00
166 C2-1 6. KAT 27 G-D 181.000,00 5.430,00 70,00
167 C2-1 7. KAT 28 G-B 178.000,00 5.340,00 160,00
168 C2-1 7. KAT 29 K-B 170.000,00 5.100,00 400,00
169 C2-1 7. KAT 30 K-D 172.000,00 5.160,00 340,00
170 C2-1 7. KAT 31 G-D 180.000,00 5.400,00 100,00
171 C2-1 8. KAT 32 G-B 177.000,00 5.310,00 190,00
172 C2-1 8. KAT 33 K-B 169.000,00 5.070,00 430,00
173 C2-1 8. KAT 34 K-D 171.000,00 5.130,00 370,00
174 C2-1 8. KAT 35 G-D 179.000,00 5.370,00 130,00
175 C2-1 9. KAT 36 G-B 176.000,00 5.280,00 220,00
176 C2-1 9. KAT 37 K-B 167.500,00 5.025,00 475,00
177 C2-1 9. KAT 38 K-D 169.500,00 5.085,00 415,00
178 C2-1 9. KAT 39 G-D 177.500,00 5.325,00 175,00
179 C2-1 10. KAT 40 G-B 173.500,00 5.205,00 295,00
180 C2-1 10. KAT 41 K-B 165.000,00 4.950,00 550,00
181 C2-1 10. KAT 42 K-D 167.000,00 5.010,00 490,00
182 C2-1 10. KAT 43 G-D 175.000,00 5.250,00 250,00
183 C2-2 ZEMİN 1 K-B 154.000,00 4.620,00 880,00
184 C2-2 ZEMİN 2 K-D 156.000,00 4.680,00 820,00
185 C2-2 ZEMİN 3 G-D 164.000,00 4.920,00 580,00
186 C2-2 1. KAT 4 G-B 168.000,00 5.040,00 460,00
187 C2-2 1. KAT 5 K-B 160.000,00 4.800,00 700,00
188 C2-2 1. KAT 6 K-D 162.000,00 4.860,00 640,00
189 C2-2 1. KAT 7 G-D 170.000,00 5.100,00 400,00
190 C2-2 2. KAT 8 G-B 171.000,00 5.130,00 370,00
191 C2-2 2. KAT 9 K-B 164.000,00 4.920,00 580,00
192 C2-2 2. KAT 10 K-D 166.000,00 4.980,00 520,00
193 C2-2 2. KAT 11 G-D 174.000,00 5.220,00 280,00
194 C2-2 3. KAT 12 G-B 175.000,00 5.250,00 250,00
195 C2-2 3. KAT 13 K-B 167.000,00 5.010,00 490,00
196 C2-2 3. KAT 14 K-D 169.000,00 5.070,00 430,00
197 C2-2 3. KAT 15 G-D 177.000,00 5.310,00 190,00
198 C2-2 4. KAT 16 G-B 178.500,00 5.355,00 145,00
199 C2-2 4. KAT 17 K-B 170.500,00 5.115,00 385,00
200 C2-2 4. KAT 18 K-D 172.000,00 5.160,00 340,00
201 C2-2 4. KAT 19 G-D 180.000,00 5.400,00 100,00
202 C2-2 5. KAT 20 G-B 180.000,00 5.400,00 100,00
203 C2-2 5. KAT 21 K-B 172.000,00 5.160,00 340,00
204 C2-2 5. KAT 22 K-D 173.500,00 5.205,00 295,00
205 C2-2 5. KAT 23 G-D 181.500,00 5.445,00 55,00
206 C2-2 6. KAT 24 G-B 179.000,00 5.370,00 130,00
207 C2-2 6. KAT 25 K-B 171.000,00 5.130,00 370,00
208 C2-2 6. KAT 26 K-D 172.500,00 5.175,00 325,00
209 C2-2 6. KAT 27 G-D 181.000,00 5.430,00 70,00
210 C2-2 7. KAT 28 G-B 178.000,00 5.340,00 160,00
211 C2-2 7. KAT 29 K-B 170.000,00 5.100,00 400,00
212 C2-2 7. KAT 30 K-D 172.000,00 5.160,00 340,00
213 C2-2 7. KAT 31 G-D 180.000,00 5.400,00 100,00
214 C2-2 8. KAT 32 G-B 177.000,00 5.310,00 190,00
215 C2-2 8. KAT 33 K-B 169.000,00 5.070,00 430,00
216 C2-2 8. KAT 34 K-D 171.000,00 5.130,00 370,00
217 C2-2 8. KAT 35 G-D 179.000,00 5.370,00 130,00
218 C2-2 9. KAT 36 G-B 176.000,00 5.280,00 220,00
219 C2-2 9. KAT 37 K-B 167.500,00 5.025,00 475,00
220 C2-2 9. KAT 38 K-D 169.500,00 5.085,00 415,00
221 C2-2 9. KAT 39 G-D 177.500,00 5.325,00 175,00
222 C2-2 10. KAT 40 G-B 173.500,00 5.205,00 295,00
223 C2-2 10. KAT 41 K-B 165.500,00 4.965,00 535,00
224 C2-2 10. KAT 42 K-D 167.000,00 5.010,00 490,00
225 C2-2 10. KAT 43 G-D 175.500,00 5.265,00 235,00

 

 

 

 

reklam

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
reklam
reklam